• Velkomen til Hardanger Revisjon

    Tenester for rekneskapspliktige og revisjonspliktige organisasjonar

  • Du finn oss i Øystese, Hardanger

Me tilbyr følgande tenester

Lovpålagt og vedtaksfesta revisjon

av alle typer verksemder og organisasjonar

Begrensa revisjon / avtala kontrollhandlingar

Teknisk utarbeiding av årsrekneskap og notar

Utarbeiding av aksjonærregisteroppgåver og likningspapir

Etablering av verksemd

Økonomisk rådgjeving

Attestasjonsoppdrag

til dømes prosjektrekneskap / tilskotordningar

Nyttig

Viktige datoar

  • Frist for levering av meirverdioppgåva(10.04, 10.06, 31.08, 10.10, 10.12 og 10.02) Årstermin 10.03
  • Skatt / aga: (15.03, 15.05, 15.07, 15.09, 15.11 og 15.01)
  • Skattemelding for verksemder: 31.05.
  • Årsrekneskap: 31.07 

Hardanger Revisjon

Hardanger Revisjon AS blei etablert i 2004, og held til i Øystese i Hardanger. Me har lang erfaring frå dei fleste bransjar. I tillegg til revisjon tilbyr me rekneskapstenester, teknisk utarbeiding av årsrekneskap og likningspapir, samt bistand i samband med etablering av selskap.

Me er ein liten og fleksibel organisasjon som legg vekt på å vere lett tilgjengelege for våre kundar. Me har fokus på å gje ein rask tilbakemelding når kunden har spørsmål eller ynskjer å diskutere problemstillingar med oss.

Oppdragsansvarleg revisor er også den som utfører revisjonsarbeidet, noko som gjer at revisjonsarbeidet vert utført meir effektivt.

Sjølv om selskapet er lite, har me knytt til oss eksterne faglege ressursar som me kan dra nytte av. Selskapet er medlem av Den norske Revisorforening.

Bjørn Christian Laupsa

E-post: laupsa@hardangerrevisjon.no

Tlf. 911 15 075

Britt Børve

E-post: borve@hardangerrevisjon.no

Tlf. 913 53 673

Last ned vår personvernerklæring her

Ta kontakt

Treng du våre tenester til ditt selskap, stiftelse, lag eller organisasjon – anten du er i etablerarfasen eller godt moden?
Nøl ikkje med å skrive til oss.

© Kopirett - Hardanger Revisjon. Levert av bukken.no